پینگ برای چه چیزی استفاده می شود

پینگ برای چه چیزی استفاده می شود
0

پینگ برای چه چیزی استفاده می شود پینگ صرفا ابزاری برای اندازه گیری «عملکرد» نیست. ویژگی بخصوص پینگ اندازه گیری زمان تاخیر اتصال بین کامپیوتر شما با دستگاه مقصد (Remote Device) است. پینگ مدت زمان ارسال بسته (Packet) از رایانه شما، رسیدن آن به دستگاه مقصد و ارسال مجدد آن به رایانه شما را مشخص […]

بیشتر بخوانید

آیا پینگ صفر امکانپذیر است

آیا پینگ صفر امکانپذیر است
0

آیا پینگ صفر امکانپذیر است همانطور که گفتیم هرچه پینگ کوتاه تر باشد بهتر است. پینگ صفر یعنی رایانه ی ما به صورت بی وقفه با رایانه ی مقصد در ارتباط باشد. با توجه به قوانین فیزیک، حتی بخش بسیار کوچکی از یک داده، که بتوان آن را بسته نامید، برای انجام مسیر رفت و […]

بیشتر بخوانید

سرویس کاهش پینگ چیست

سرویس کاهش پینگ چیست
0

سرویس کاهش پینگ چیست سرویس کاهش پینگ چیست و چگونه کار می کند ؟ سرویس کاهش پینگ بدین جهت راه اندازی و اجرا شده است که شما پس از اتصال به آن و با وجود نامناسب بودن وضعیت اینترنتتان در نهایت با پینگ تایم کمتری به سرور های گیم خارج از کشور متصل شوید و […]

بیشتر بخوانید