دنیای تکنولوژی

۶۰ ثانیه: نظر وزارت صنعت در مورد رای شعبه ۳ دیوان عدالت اداری

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

۶۰ ثانیه: نظر وزارت صنعت در مورد رای شعبه ۳ دیوان عدالت اداری

اگر فرصت دنبال کردن اخبار فناوری را طی روز گذشته نداشتید، در ادامه با ۶۰ ثانیه مروری بر مهم‌ترین اخبار روز خواهیم داشت.